Nakit za novu svjest

938

Ljubav

Ljubav je najmoćnija sila u svemiru. Ljubav nam vraća povjerenje. Njenim povjerenjem možemo se osloboditi svih strahova. Ljubav može i jest sve, daje nam osjećaj sigurnosti i olakšanja. Ljubav nas oslobađa te nam daje krila. Ona stvara ljubavne odnose sa nama samima, sa našim partnerom i sa našim bližnjima. 938. unosi ljubav u naše živote – daje nam spoznaju davanja i primanja. Čak i ako to nije uvijek očito, budite sigurni: biti ćemo beskonačno voljeni.