Moć u Vama

Moc u Vama

ICH BIN | JA SAM Sladjana Saccomando!

Ljubav, strast i energija.

Sve što sam postigla u životu! Svi ciljevi koje ću još postići u životu!

Sve što radim i kako djelujem! Uvijek sve radim s ljubavlju, predanošću, strašću i punom energijom.

Život je jedan poseban dar i svaka bi osoba trebala u potpunosti uživati u ovom predivnom poklonu i ne trošiti ga na negativnu energiju. Jer tko od nas za sebe ne želi reći, zadovoljan sam sobom i svojim životom, vedar sam i sretan, voljen sam, poštovan i cijenjen, strastven sam i samopouzdan.

Uvjerena sam da je ta snaga u svima nama, samo je ponekad potrebna iskra da je oslobodimo.

Ta iskra je IO SONO!

Uz IO SONO i snagu brojeva želim vam dati energiju kojom bi oslobodili sopstvenu snagu kako bi bila osobni pratilac u vašem životu.

Tako da i vi možete reći IO SONO…!

Moc u Vama

ICH BIN | JA SAM Sladjana Saccomando!

Ljubav, strast i energija.

Sve što sam postigla u životu! Svi ciljevi koje ću još postići u životu!

Sve što radim i kako djelujem! Uvijek sve radim s ljubavlju, predanošću, strašću i punom energijom.

Život je jedan poseban dar i svaka bi osoba trebala u potpunosti uživati u ovom predivnom poklonu i ne trošiti ga na negativnu energiju. Jer tko od nas za sebe ne želi reći, zadovoljan sam sobom i svojim životom, vedar sam i sretan, voljen sam, poštovan i cijenjen, strastven sam i samopouzdan.

Uvjerena sam da je ta snaga u svima nama, samo je ponekad potrebna iskra da je oslobodimo.

Ta iskra je IO SONO!

Uz IO SONO i snagu brojeva želim vam dati energiju kojom bi oslobodili sopstvenu snagu kako bi bila osobni pratilac u vašem životu.

Tako da i vi možete reći IO SONO…!